top of page
Zoeken

Mantelzorg en ergotherapie

Tijdens het volgen van de 'navorming mantelzorgcoach' aan Hogent, ben ik gaan nadenken over wat ik als ergotherapeut kan betekenen voor mantelzorgers.

Vooraleer ik hier verder op in ga enkele verduidelijkingen:

'coach'

Het woord 'coach' heeft de laatste jaren een zeer negatieve bijval gekregen. Dit omdat het een begrip is dat jammer genoeg vaak ook wordt gebruikt door niet-professionelen. Personen die coaching aanbieden zonder een achterliggende opleiding. Ik wil dan ook even benadrukken dat ik een vorming heb gevolgd met heel wat wetenschappelijke en ervaringsgerichte onderbouwing. Waarbij ook het oplossingsgericht coachen sterk aanbod kwam en ingeoefend werd.

Wie is mantelzorger?

Een mantelzorger is iemand die vanuit een emotionele en sociale band voor een hulpbehoevend persoon (of meerdere) zorgt. Dit kan een familielid zijn, een vriend(in), partner, buur, ... Heel wat mantelzorgers rollen als het ware in de zorg voor de hulpbehoevende. Het wordt als vanzelfsprekend gezien door de maatschappij en door de mantelzorger zelf. Terwijl deze zorg alles behalve een normaal gegeven is. Mantelzorgers hebben op zich ook nood aan ondersteuning om de zorg die zij bieden te kunnen blijven geven.

Wat kan ik als ergotherapeut nu betekenen voor mantelzorgers?

Als ergotherapeut kom ik vaak in contact met mantelzorgers. Zij zijn vaak de spreekbuis, de spilfiguur van mijn cliënt. Tijdens mijn behandeling ga ik in op de wensen, noden en mogelijkheden van mijn cliënt. Maar om bepaalde doelen te bereiken, houd ik ook rekening met de wensen, noden en mogelijkheden van de omgeving, alsook dus die van de mantelzorger(s).

Draaglast en draagkracht

Om de juiste ondersteuning te kunnen bieden, is het nodig om de draaglast en draagkracht in kaart te brengen. Want wat met de cliënt als de mantelzorger overbelast geraakt?

Het in beeld brengen van de draagkracht en de draaglast, kan aan de hand van een korte vragenlijst (Bijvoorbeeld: Caregiver Strain Index, EDIZ, ...). Hierdoor weten we snel of de persoon al dan niet overbelast is of een risico loopt op overbelasting.

Aan de hand hiervan kunnen er oplossingen gezocht of aangereikt worden om de draagkracht te verhogen en/of de draaglast te verminderen.

Informeren en adviseren

Als ergotherapeut bezit ik over kennis van verschillende ziektebeelden en de daarbij horende handelingsproblemen. Zo kan ik de mantelzorger informatie en adviezen geven hieromtrent. Doorverwijzen naar de juiste diensten is hierbij ook belangrijk.

Aanleren van vaardigheden

Een mantelzorger kan iemand zijn die weinig kennis heeft over het ziektebeeld van de hulpbehoevende. Of niet bezitten over vaardigheden die nodig zijn om voor iemand te zorgen. Zij weten vaak niet hoe en waar te beginnen bij verschillende taken. Een ergotherapeut kan de mantelzorger heel wat zaken aanleren. Denk maar aan:

- omgaan met wegloopgedrag bij een persoon met dementie

- hoe de hulpbehoevende in- en uit bed halen op een rugvriendelijke manier

- de hulpbehoevende betrekken in het dagdagelijkse leven

- hoe maak ik de woning veilig zodat de kans dat de hulpbehoevende valt zo klein mogelijk is

- ...

Individuele en groepsondersteuning

Alle zaken die ik voorgaand heb opgenoemd, kunnen zowel individueel als in groepsverband worden aangeboden aan de mantelzorger(s). Dit liefst zo concreet en laagdrempelig mogelijk zoals tijdens mantelzorgcafés of andere bijeenkomsten, aan huis, tijdens een concrete activiteit, enzovoort. Bent u mantelzorger en heeft u het gevoel dat het allemaal wat teveel wordt? Of wenst u zich beter voor te bereiden op de stijgende hulpbehoevendheid van de persoon waarvoor u zorgt? Heeft u specifieke vragen of een probleem? Neem dan zeker contact met mij op.

Kent u een mantelzorger? Geef deze dan zeker en vast de erkenning die hij/zij verdient!
181 weergaven0 opmerkingen
bottom of page