top of page

Freja Maenhout

Freja Maenhout

Ergotherapeut

Mantelzorgcoach

Expert valpreventie

Sinds 2011 ben ik trotse eigenaar van de beroepstitel 'ergotherapeut'.

In de eerste jaren die hierop volgden, heb ik heel wat praktijkervaring kunnen opdoen. Dit zowel in de kinderrevalidatie, fysieke revalidatie als ouderenzorg. Om uiteindelijk enkele jaren aansluitend als ergotherapeut in een woonzorgcentrum aan de slag te gaan.

In 2019 koos ik ervoor om mijn zelfstandige praktijk op te starten. Dit om mij meer te richten op de eerstelijnsgezondheidszorg en mijn volle capaciteiten als ergotherapeut bij verschillende doelgroepen te kunnen benutten.

Een ergotherapeut kom je vaak pas tegen bij een opname in een ziekenhuis, woonzorgcentrum of andere voorziening. Maar er is ook heel wat weggelegd voor ergotherapie in de eerste lijn.

Direct contact met mensen en deze concreet kunnen helpen, zijn heel belangrijke drijfveren voor mij.

Ik ben lid van de beroepsvereniging Ergotherapie Vlaanderen en engageer mij in een aantal projecten en werkgroepen, dit zowel beroepsspecifiek als naar lokaal beleid.

Naast mijn professionele carrière ben ik een trotse mama van een dochter sinds 2017 en woon ik samen met haar en mijn man in de mooie Vlaamse Ardennen.

Mijn voornaamste vrijetijdsbestedingen zijn: genieten van de natuur en mijn creatieve uitlatingen.

Bij vragen neem gerust contact met mij op.

Elke persoon heeft recht op een kwaliteitsvol leven ondanks de problemen en/of moeilijkheden die op diens pad komen. Hiervoor richt ik mij als ergotherapeut op het dagelijks handelen van mijn cliënten en de context waarin deze handelingen plaatsvinden.

Ik tracht mijn cliënten zo goed mogelijk te begeleiden naar een zo hoog mogelijk niveau van functioneren op vlak van zelfzorg/wonen, werken/leren en vrije tijd.

Tot slot wil ik met mijn praktijk ergotherapie mee inbedden als volwaardige beroepsgroep binnen de eerstelijnsgezondheidszorg zodat personen met een handelingsprobleem zo snel en zo goed mogelijk (terug) kunnen participeren in de maatschappij.

Als professional vind ik het belangrijk om up-to-date te blijven over thema's die mij aanbelangen. Dit doe ik aan de hand van opzoekingswerk, lezen van boeken, volgen van webinars en opleidingen. Thema's waarin ik mij courant bijschool:

mantelzorg - ergotherapie doelgroepspecifiek - cognitieve revalidatie - lesgeven - valpreventie - prikkelverwerking - revalidatie Long Covid - aandoeningspecifiek

Doel - missie - visie

Levenslang leren

bottom of page