Kinderen met leer- en/of ontwikkelingsproblemen
Distance Learning
Kinderen racen
Schoolkinderen

 

   Bewegen

 • problemen met de fijne motoriek

 • coördinatieproblemen (bv. ooghandcoördinatie)

 • evenwichtsproblemen

 • lateralisatie (het ontwikkelen van een voorkeurshand)

   Schrijven

 • problemen met vloeiend schrift

 • problemen met lettervorming

 • aanleren van een goede pengreep

 • aanleren van een goede schrijfhouding

 • trainen van fijn motorische vaardigheden

   Leren

 • zelfstandig huiswerk leren maken

 • leren plannen van schooltaken

 • leren verwerken van leerstof

 • geheugen trainen

 • oplossingsgericht denken

 • omgaan met emoties

 
Volwassenen met motorische, cognitieve of
psychische problemen

Zelfzorg

 • zelfstandig uitvoeren van basis zelfzorgtaken (wassen, kleden, eten/drinken, communiceren)

 • burn-out klachten en depressie

 • rughygiëne

 

Bewegen

 • problemen met fijne motoriek

 • coördinatieproblemen

 • evenwichtsproblemen

 • zelfstandig verplaatsen binnenshuis en buitenshuis met/zonder hulpmiddel

  Zelfstandig wonen en leven

 • dagelijkse administratie

 • koken met een beperking

 • zelfstandig boodschappen doen

 • zelfstandig leren gebruiken van huishoudelijke apparaten

 • zinvolle dagbesteding

  Werken

 • begeleiding naar aangepast werk

 • terug aan het werk na (langdurige) afwezigheid

 • trainen van vaardigheden

Open Space Office
Persoon met krukken
Vrouw met geamputeerde met behulp van la
 
Oudere personen met motorische, cognitieve of
psychische problemen

Zelfzorg

 • zelfstandig uitvoeren van basis zelfzorgtaken (wassen, kleden, eten/drinken, communiceren)

 • vereenzaming en depressie

 • rughygiëne

 

Bewegen

 • problemen met fijne motoriek

 • coördinatieproblemen

 • evenwichtsproblemen

 • zelfstandig verplaatsen binnenshuis en buitenshuis met/zonder hulpmiddel

  Zolang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen

 • valpreventie

 • actief ouder worden

 • wegwijs in de ondersteunende diensten in de thuiszorg

 • zinvolle dagbesteding

Een plant planten
Bejaarde bij Gymnastiek