top of page
Schrijfproblemen

Schrijfproblemen

Schrijven is een complexe vaardigheid die intensief aan bod komt bij de start van de lagere school.

Het aanleren van deze vaardigheid loopt dan ook niet altijd even vlot.

Mogelijke problemen:

pijn tijdens het schrijven

pengreep

duwt te veel of te weinig op de pen

schrijft aan één kant van het blad

krampachtige houding

leesbaarheid van letters

verbinden van letters

...

Al deze problemen kunnen verschillende oorzaken hebben. Bij een eerste kennismaking zal ik dan ook gericht verschillende aspecten van de schrijfvaardigheid testen en observeren. Mits toestemming van de ouders neem ik ook contact op met de school om daar de bevindingen te bevragen. Op basis van de verkregen informatie formuleer ik een advies en eventueel voorstel tot therapie. Het hoofddoel van de therapie is altijd het komen tot een functioneel handschrift dat leesbaar is en niet gepaard gaat met pijn.

Leren typen

Leren typen

Blind leren typen is niet voor elk kind even gemakkelijk. Bij mij kan u terecht voor het basis leren typen tot aangepaste lessen op maat van uw kind omwille van een bepaalde extra uitdaging zoals dyslexie, AD(H)D, DCD, ...

Leerproblemen

Leerproblemen

Heel wat kinderen ervaren moeilijkheden op vlak van aandacht en concentratie, het zelfstandig uitvoeren van huiswerk, het maken en uitvoeren van een studieplanning, een taak starten, zaken onthouden, omgaan met verandering, ... In therapie gaan we niet zozeer op zoek naar de achterliggende oorzaak hiervan, maar gaan we vooral aan de slag met het aanleren van vaardigheden en het leren gebruiken van hulpmiddelen of strategieën om deze zaken vlotter te laten verlopen.

Schoolse vaardigheden

Schoolse vaardigheden

Merk je op dat jouw kind moeite heeft met knippen, plakken, kleuren, tekenen, schrijfmotoriek of het gebruik van ruimtelijke begrippen? Tijdens de ergotherapiesessies leer ik deze graag aan op een speelse manier.

Bij mij kan u ook terecht voor:

- Screening op vlak van schoolrijpheid. Dit is een onderzoek waarbij nagegaan wordt of een kind op verschillende ontwikkelingsdomeinen die zaken kan die men op een bepaalde leeftijd mag verwachten.

- Gericht onderzoek op vlak van schrijfmotorische ontwikkeling.

- Gericht onderzoek op vlak van voorbereidende rekenvaardigheden.

Prikkelverwerking

Prikkelverwerking

Prikkelverwerking, ook wel sensorische integratie genoemd, is een onbewust proces dat ervoor zorgt dat we prikkels kunnen opnemen, verwerken en daarop gepast te reageren. Prikkels komen vanuit onze omgeving via onze gekende zintuigen op ons af, maar er zijn ook inwendige prikkels vanuit ons lichaam aanwezig. Dit proces is bij iedereen anders afhankelijk van bijvoorbeeld interesses en ervaringen. Wil je graag meer weten over prikkelverwerking? Bekijk dan zeker de website van 'Prikkels om te groeien'. 

U kan bij mij terecht voor:

- het opstellen van het sensorisch profiel & daarbij horend advies

- informatie en advies omtrent gebruik van hulpmiddelen zowel thuis als op school

Zelfredzaamheid

Zelfzorgtaken

Omwille van verschillende redenen kan het voor een kind moeilijk zijn om zichzelf te leren wassen, aankleden, tanden te poetsen, te eten met mes en vork, veters te leren strikken, enzovoort. Deze zaken lijken op het eerste zicht vanzelfsprekend maar zijn eigenlijk complexe handelingen waardoor dit niet voor iedereen even gemakkelijk verloopt. Ervaart jouw kind hier problemen mee dan helpen we het graag om dit op een gepaste manier aan te leren of om eventueel het gebruik van hulpmiddelen te adviseren en te oefenen.

bottom of page