top of page

Zorg jij voor een partner, kind, vader, moeder, grootouder, vriend(in), buur, kennis, ... omdat zij bepaalde zaken niet alleen kunnen of hulp nodig hebben bij bepaalde zaken? Dan heb je misschien al eens de term 'mantelzorg' horen vallen? Nee, dan ben jij één van de velen die belangeloos voor iemand of meerdere personen zorgt zonder dat je beseft dat je een mantelzorger bent.

Naast ergotherapie kan je bij ons ook terecht voor ondersteuning wanneer je voor iemand zorgt. Deze ondersteuning kan heel wat inhouden:

 • emotionele ondersteuning: luisterend oor, begrip, toeleiding naar lotgenotencontact

 • praktische ondersteuning: hulp bij het vinden van de juiste informatie en diensten omtrent tegemoetkomingen, organisatie van de zorg, ...

 • educatie en informatie over de aandoening van de persoon waarvoor u zorgt

 • preventie van overbelasting

 • samenwerken met zorgverleners: hoe doe je dat?

 • ...

Hieronder vind u meer informatie over onze werkwijze.

Ondersteuning op maat van jouw mantelzorgsituatie

Bij de start van de begeleiding vindt een kennismakingsgesprek plaats waarbij er een aantal administratieve en informatieve gegevens worden verzameld zoals contactgegevens, diagnose van de persoon waarvoor u zorgt, welke taken u als mantelzorger uitvoert, de intensiteit en duur van de zorg en welke hulp er reeds aanwezig is.

Hierbij hecht ik veel belang bij het kunnen doen van uw verhaal zodat ik een goed zicht heb op de situatie.

Duur van het kennismakingsgesprek bedraagt 60 minuten.

In de eerstvolgende contacten gaan we dieper in op u als mantelzorger, de persoon waarvoor u zorgt en de omgeving. 

Hierbij is er aandacht voor beide partijen. Om deze reden wordt er een gesprek gevoerd met de mantelzorger en de hulpbehoevende. Dit kan in aanwezigheid van elkaar of net niet. Dit hangt van jullie wensen en situatie af.

Duur per contact wordt geschat op 60 minuten.

Op basis van de verkregen informatie formuleren we één of meerdere concrete acties die we zullen uitvoeren.

Dit kan gaan om:

 • een luisterend oor bieden

 • hulp bij administratie/aanvragen

 • organiseren van hulp/ondersteuning door diensten

 • activiteiten zoeken en uitvoeren die uw draagkracht als mantelzorger vergroten

 • draaglast verminderen door inschakelen van extra hulp

 • informatie en advies over hulpmiddelen & aanpassingen

 • aanleren van vaardigheden zoals omgaan met dementie, hef-en tiltechnieken, ...

 • zinvolle dagbesteding

 • leren beroep doen op de hulpbehoevende voor deeltaken

 • ...

Duur per contact wordt geschat op 60 minuten.

Jouw welzijn is onze voornaamste prioriteit.

De duur en intensiteit van de ondersteuning ligt volledig in jouw handen!

Ondersteuning lotgenotencontact & vormingen

Bent u op zoek naar ideeën ter ondersteuning van mantelzorgers zoals een ontmoetingsmoment met lotgenoten, educatiesessies, vormingen, workshops, enzovoort?

D-Akt Ergotherapie denkt graag met u mee en is gespecialiseerd in het geven van workshops over allerhande thema's die u hier kan terugvinden.

bottom of page