top of page
Zoeken

Hoe kan ergotherapie jou helpen bij uw herstel van COVID-19?

Mensen die in aanraking kwamen met COVID-19 zullen kunnen bevestigen dat de impact van dit virus op het dagelijkse handelen groot is. Zelfs al hebben de meesten slechts milde symptomen. Een groot deel van hen voelt een soort 'nasleep' in de eerste dagen tot weken na het doormaken van de ziekte.

Bij anderen die spijtig genoeg ernstigere symptomen ontwikkelen en zelfs tot weken in kunstmatige coma liggen, is de impact des te groter. Men krijgt te maken met spierzwakte, vermoeidheid, cognitieve problemen zoals concentratieproblemen, verwardheid, achteruitgang van de algemene gezondheidstoestand, enzovoort. Het herstel vraagt dan ook heel wat tijd en geduld.

Maar waarmee kan ergotherapie mensen helpen in dit herstel?


Revalidatie

Bij een ergotherapeut kan u terecht voor het herwinnen van jouw fysieke mogelijkheden. Hierbij trachten we spierkracht en mobiliteit terug te brengen naar het niveau van voor het doormaken van de ziekte.


Het verschil met kinesitherapie? Ergotherapeuten richten zich op de functionaliteit van jouw fysieke mogelijkheden en een kinesist op de specifieke functie van een lidmaat.

Bijvoorbeeld: een kinesist zal oefeningen geven om spierkracht in de benen terug op te bouwen. Een ergotherapeut zal kijken hoe jij je zelfstandig verplaatst van het ene punt naar het andere en kijken of daar oefening of eventueel een hulpmiddel nodig is waarmee moet geoefend worden.


Valpreventie

Langdurig sedentair gedrag (of eenvoudig gezegd langdurig niet of weinig bewegen) heeft néfaste gevolgen voor het valrisico van de patiënt. Daar COVID-19 bijkomend ook voornamelijk onze oudere populatie treft en deze zo al een verhoogd risico hebben op vallen, zijn de gevolgen voor hen nog groter.

Wanneer men langdurig niet beweegt, neemt de spierkracht af. Hierdoor neemt het valrisico snel toe. Wanneer men vervolgens valt, kan er een ongezonde valangst ontstaan die ervoor zorgt dan men blijvend minder gaat bewegen. Met andere woorden, je komt in een vicieuze cirkel terecht.

De ergotherapeut zal deze vicieuze cirkel trachten te doorbreken. Hoe? Dit hangt sterk af van de individuele situatie van de patiënt. Bij de één kan het geven van spierversterkende oefeningen al heel wat helpen en vertrouwen geven om terug te gaan bewegen. Bij de ander kan het nodig zijn om de thuisomgeving te gaan screenen op mogelijke valrisico's en moeten er aanpassingen gebeuren of wordt het gebruik van een hulpmiddel belangrijk.


Vermoeidheid en psychische weerslag

Wanneer je langdurig ziek (of in het slechtste geval langdurig bedlegerig) bent geweest, zullen dagdagelijkse activiteiten in het begin heel wat van jouw energie opslorpen. Deze vermoeidheid kan enige tijd aanhouden waardoor het zeer belangrijk is dat men leert hoe hiermee om te gaan. Het revalidatieprogramma moet hier dan ook aan aangepast worden. Hoe ga je om met langdurige of hardnekkige vermoeidheid in het dagdagelijkse leven? Hier kan je ergotherapeut je alvast mee op weg helpen om een goede balans terug te vinden.


Hulpmiddelen en woningaanpassing

Hulpmiddelen en aanpassingen zijn zaken die in ons ergo-DNA zitten. Heb je een hulpmiddel nodig al dan niet tijdelijk? Neem dan zeker contact op met een ergotherapeut om jou het correcte hulpmiddel te adviseren en het gebruik hiervan aan te leren.


Ondersteuning partner en mantelzorgers rond methodieken

Naast het aanleren van het correct gebruik van bijvoorbeeld een hulpmiddel bij de patiënt, is het ook belangrijk om de omgeving van de patiënt hier ook in te ondersteunen. Een ergotherapeut werkt samen met de patiënt EN zijn/haar omgeving.


Sociaal netwerk vergroten en zinvolle dagbesteding

Een ergotherapeut kan jou ook helpen bij het vergroten van jouw sociaal netwerk. En kan ook samen met jou (of de mantelzorger) op zoek naar wat voor jou een zinvolle dagbesteding kan zijn die aansluit bij jouw interesses en mogelijkheden.


Vragen of opmerkingen?

Neem dan zeker contact op via 0494258357, info@d-aktergotherapie.be of via onze Facebookpagina.

152 weergaven0 opmerkingen

Comentarios


bottom of page