top of page
Zoeken

Hoe kan ergotherapie helpen zodat de emmer van mantelzorgers niet overloopt?


Ergotherapie

Als ergotherapeut in de eerstelijnsgezondheidszorg kom ik vaak rechtstreeks in contact met de mantelzorgers van mijn cliënten. Met het geven van ergotherapie tracht ik de zelfredzaamheid van de cliënt te verhogen door vaardigheden te trainen of wanneer dit niet meer lukt hulpmiddelen of aanpassingen aan te brengen. Dit doen we aan de hand van dagelijkse activiteiten.

Binnen ergotherapie is de holistische en cliëntgerichte visie zeer belangrijk. Dit wil zeggen dat wij werken aan doelstellingen die in samenspraak met de cliënt werden geformuleerd. De cliënt bepaalt mee de inhoud van de therapie. Ook kijken wij niet enkel naar de cliënt alleen. We betrekken de omgeving van de cliënt binnen ons therapieplan. In die omgeving is aandacht voor de mantelzorger(s) belangrijk. Zij bepalen namelijk mee de slaagkansen van onze therapie met de cliënt. Ze hebben ook een zeer belangrijke rol naar therapietrouw.


Mantelzorg

Wie is nu mantelzorger? Goede vraag! Heel wat mantelzorgers zijn zich niet bewust van het feit dat zij mantelzorger zijn. Mantelzorger word je niet van de ene dag op de andere. Men rolt er als het ware in. In een poging om op een eenvoudige manier uit te leggen wat een mantelzorger precies is, kom ik uit op het volgende: een mantelzorger is iemand die vanuit een emotionele band voor iemand zorgt. Deze band was reeds aanwezig voor er een zorgnood ontstond bij de persoon waarvoor wordt gezorgd. Dit is het grote verschil met vrijwilligers. De zorg die wordt geboden, staat ook los van professionele zorg. Een mantelzorger wordt niet betaald om deze zorg te bieden.


Rol van de ergotherapeut in de ondersteuning van mantelzorgers

Als ergotherapeut wil ik de kwaliteit van leven van mijn cliënt verhogen. Dit is onlosmakelijk verbonden met de kwaliteit van leven van diens mantelzorger(s). Regelmatig stel ik mij de vraag "Wat zou er met mijn cliënt gebeuren wanneer de mantelzorger er niet (meer) is?" Een vraag waar ik liever niet bij stilsta, maar waar ook mantelzorgers vaak mee worstelen. "Stel u voor dat er met mij iets gebeurd, waar moet mijn kind of partner of ... dan naartoe?" Zolang alles goed gaat en de balans tussen draagkracht en draaglast in evenwicht is, is er geen probleem. Maar wat als deze balans uit evenwicht dreigt te komen? Of nog erger, al ernstig uit evenwicht is? Het is net bij deze dreigende overbelasting waar een ergotherapeut door tijdig ingrijpen enkele zaken kan voorkomen.


Ergotherapie voor mantelzorgers

Er zijn een aantal interventies die een ergotherapeut kan doen ten voordele van de mantelzorger.

Inventariseren

Eerst en vooral gaan we na hoe het met deze balans is gesteld. We gaan in gesprek, bevragen een aantal zaken, observeren, nemen assessments af die ons een indicatie kunnen geven over de mate van overbelasting. Want als ergotherapeut wensen wij onze meerwaarde zoveel mogelijk aan te tonen door tests af te nemen en deze op een later tijdstip te vergelijken.

Doelen en acties bepalen

We brengen de wensen, noden en mogelijkheden van de mantelzorger en deze van de hulpbehoevende in kaart. En leggen deze naast elkaar. Van daaruit formulieren we samen acties die we zullen ondernemen om de gezamenlijke en individuele doelstellingen te bereiken.

Acties uitvoeren

Dit kan bijvoorbeeld gaan om: educatie over een bepaald ziektebeeld of omgaan met bepaald gedrag, advies over hulpmiddelen en/of aanpassingen en het correct gebruik van hulpmiddelen of het trainen van specifieke vaardigheden waardoor het 'zorgen voor' vlotter verloopt.

Doelen evalueren en eventueel bijsturen

Na een afgesproken tijdstip gaan we samen na of de doelen die we vooropgesteld hadden, hebben bereikt. Indien dit niet het geval is, gaan we na waar dit aan ligt en sturen we deze bij.


Kortom, ergotherapie werkt op maat van de mantelzorger en de persoon waarvoor die zorgt.


Webinar 'Overbelasting van de mantelzorger: onze rol als ergotherapeut'

Op maandagavond 1 maart 2021 geef ik een webinar waarbij ik stil sta bij de rol van ergotherapie op de overbelasting van mantelzorgers ten gevolge van COVID-19. Inschrijven kan hier.Heb je hier vragen over of wil je meer informatie over wat een ergotherapeut voor u als mantelzorger kan betekenen? Neem dan gerust contact met mij op via info@d-aktergotherapie.be, 0494 25 83 57 of stel je vraag via onze Facebookpagina 'D-Akt Ergotherapie'

208 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page