top of page
Zoeken

Ergotherapie in de palliatieve zorg?

Vanuit mijn werkervaringen ontstond bij mij een bijzondere interesse in de palliatieve zorg en wat ik als ergotherapeut kan betekenen voor deze mensen. Daar waar veel mensen afgeschrikt worden door het levenseinde, het rouwproces en alles wat hiermee gepaard gaat. Vind ik het net heel boeiend om met mensen te werken die zich in een palliatieve fase van hun leven bevinden.

Om mij verder in dit onderwerp te verdiepen, volgde ik enkele jaren geleden de basisopleiding palliatieve zorg. Deze opleiding was heel intens voor mij persoonlijk en zal mij altijd bijblijven. Om andere mensen te helpen, moet je natuurlijk eerst jezelf heel goed kennen. Tijdens de opleiding heb ik dan ook heel veel over mezelf bijgeleerd. De kennis en ervaringen die ik bezit, wil ik dan ook graag delen in mijn werk als ergotherapeut.

Een ergotherapeut werkt holistisch. Dit wil zeggen dat men naar de cliënt in zijn geheel kijkt. Dit is belangrijk om goede zorg te kunnen bieden. Een wisselwerking tussen alle verschillende gezondheidsaspecten is van belang om de kwaliteit van leven te verbeteren en/of te behouden. Hierbij is ook een rol/meerwaarde weggelegd voor de ergotherapeut.

Wat kan een ergotherapeut vanuit zijn/haar expertise betekenen voor personen in een palliatieve fase?


Ondersteuning van het rouwproces en omgaan met emoties

Dit zowel bij de persoon zelf als zijn/haar omgeving. Aan de hand van activiteiten, handelingen of gesprekken worden bepaalde zaken bespreekbaar gemaakt. De ergotherapeut zal de wensen, verwachtingen en noden van de cliënt en zijn/haar omgeving in kaart brengen. Dit kan ook reeds enige tijd vooraf door begeleiding bij het opstellen van een vroegtijdige zorgplanning waarin dit alles wordt opgenomen. Aan de hand van activiteiten en hulpmiddelen tracht de ergotherapeut het rouwproces te ondersteunen en het omgaan met emoties van verlies en verdriet te vergemakkelijken.


Comfortzorg

Comfortabel leven = kwaliteitsvol leven. Ook tijdens het levenseinde is dit zeer belangrijk. Comfortzorg draagt bij tot pijnbestrijding en bijkomende kwalen zoals doorligwonden. Het gebruik en advies van hulpmiddelen staan hierbij centraal. Laat dat nu net één van de voornaamste taken zijn die een ergotherapeut doet, namelijk advies en preventie.


Zinvolle dagbesteding

Personen die zich in de palliatieve fase van hun leven bevinden, maar door omstandigheden een beperkt sociaal netwerk hebben. Kunnen problemen ondervinden in het uitvoeren van vrijetijdsactiviteiten. De ergotherapeut kan hierin ondersteunen door na te gaan welke activiteiten men graag zou uitvoeren en hoe deze ondanks problemen toch kunnen worden uitgevoerd door de cliënt.


Hulpmiddelenadvies

Omwille van fysieke of mentale achteruitgang kunnen bepaalde activiteiten moeilijk worden of zijn. Hierbij kan een ergotherapeut hulpmiddelen en/of aanpassingen adviseren om verzorging, verplaatsing, eetmomenten, enzovoort vlotter en vooral comfortabel te laten verlopen.

Kortom, door ergotherapeutische interventies tijdens de laatste levensfase van een persoon kan de kwaliteit van zijn/haar leven significant verhoogd of minstens behouden worden. Een ergotherapeut legt de nadruk op wat de wensen en mogelijkheden van de persoon in kwestie zijn, om een zo hoog mogelijke autonomie over zijn/haar nog resterende leven te geven.


726 weergaven0 opmerkingen

Bình luận


bottom of page