top of page

Jouw dagelijkse activiteiten zelfstandig 
uitvoeren ondanks een (tijdelijke) beperking, leermoeilijkheden, ...?

Dat wens ik iedereen van harte toe!

"Dagliga AKTiviteter" is Zweeds voor dagelijkse activiteiten. Dit is waar het bij ergotherapie om draait: het zo zelfstandig mogelijk kunnen uitvoeren van uw dagelijkse activiteiten.

Of het nu gaat om een kind, volwassene of oudere ... iedereen kan doorheen het leven in zijn/haar dagelijks handelen tijdelijk of permanent verstoord zijn. Ergotherapie kan u  (of uw dierbare) helpen om (terug) datgene te doen wat voor hen belangrijk is.

Een ergotherapeut zal u:
 

  • nieuwe vaardigheden aanleren

  • bestaande vaardigheden versterken

  • advies en informatie geven

  • aanpassingen aanbrengen in de omgeving


om ervoor te zorgen dat u zo zelfstandig mogelijk kan functioneren​. En dit op verschillende vlakken:
zelfzorg/wonen - werken/leren - vrije tijd/spel

WERKING

KENNISMAKING

Bij het eerste kennismakingsgesprek gaan we samen na wat het probleem of de moeilijkheden juist zijn. Maar even belangrijk: over welke mogelijkheden beschik je?

Afhankelijk hiervan wordt een behandelingsplan opgesteld waarin we enkele doelstellingen vooropstellen. 

Nuttige testen, checklists, observaties,... zullen worden uitgevoerd.

Om een beroep te kunnen doen op ergotherapie heeft u een voorschrift nodig van uw behandelende arts. Heeft u of uw arts hier vragen over? Aarzel dan niet om ons te contacteren.

BEHANDELING

Vervolgens gaan we samen aan de slag om de gewenste doelen te bereiken. De behandeling kan bestaan uit:

  • vaardigheidstraining en/of

  • advies en informatie en/of

  • preventie 

EVALUATIE

Er wordt nagegaan of de vooropgestelde doelen al dan niet worden bereikt. Indien dit niet het geval is, kijken we waar we onze aanpak of doelstellingen kunnen bijsturen. Wanneer de doelstellingen bereikt zijn, spreken we af hoe de nazorg zal verlopen.

Testen, checklists,... die eerder werden afgenomen, worden opnieuw afgenomen om de resultaten te kunnen vergelijken.

"Mijn zoon zit in het tweede leerjaar en wij merken als ouders op dat het handschrift in zijn schoolagenda niet leesbaar is. Ook de juf vindt dat hij zeer slordig schrijft. De ergotherapeut nam een schrijftest af en observeerde enkele zaken om na te gaan waarom onze zoon zo slordig schrijft en vertelde ons wat we hieraan konden doen."
bottom of page