Jouw dagelijkse activiteiten zolang mogelijk zelf uitvoeren?

Dat wens ik iedereen van harte toe!

"Dagliga AKTiviteter" is Zweeds voor dagelijkse activiteiten. Dit is waar het bij ergotherapie om draait: het zo zelfstandig mogelijk kunnen uitvoeren van uw dagelijkse activiteiten.

Of het nu gaat om een kind, volwassene of oudere ... iedereen kan doorheen het leven in zijn/haar dagelijks handelen tijdelijk of permanent verstoord zijn. Ergotherapie kan u  (of uw dierbare) helpen om (terug) datgene te doen wat voor hen belangrijk is.

Een ergotherapeut zal u:

nieuwe vaardigheden aanleren
bestaande vaardigheden versterken
advies en informatie geven
aanpassingen aanbrengen in de omgeving

om ervoor te zorgen dat u zo zelfstandig mogelijk kan functioneren​. En dit op verschillende vlakken:
zelfzorg/wonen - werken/leren - vrije tijd/spel

WERKING

KENNISMAKING

Bij het eerste kennismakingsgesprek gaan we samen na wat het probleem of de moeilijkheden juist zijn. Maar even belangrijk: over welke mogelijkheden beschik je?

Afhankelijk hiervan wordt een behandelingsplan opgesteld waarin we enkele doelstellingen neerschrijven. 

Nuttige testen, checklists, observaties,... zullen worden uitgevoerd.

Om een beroep te kunnen doen op ergotherapie heeft u een voorschrift nodig van uw behandelende arts. Heeft u of uw arts hier vragen over? Aarzel dan niet om ons te contacteren.

Wat moeten we doen om uw doelen te bereiken?

  • trainen van vaardigheden

  • advies en informatie

  • preventie 

BEHANDELING
EVALUATIE

Er wordt nagegaan of de vooropgestelde doelen al dan niet worden bereikt. Indien dit niet het geval is, kijken we waar we onze aanpak of doelstellingen kunnen bijsturen. Wanneer de doelstellingen bereikt zijn, spreken we af hoe de nazorg zal verlopen.

Testen, checklists,... die eerder werden afgenomen, worden opnieuw afgenomen om de resultaten te kunnen vergelijken.

"Mijn zoon zit in het tweede leerjaar en wij merken als ouders op dat het handschrift in zijn schoolagenda niet leesbaar is. Ook de juf vindt dat hij zeer slordig schrijft. De ergotherapeut nam een schrijftest af en observeerde enkele zaken om na te gaan waarom onze zoon zo slordig schrijft en vertelde ons wat we hieraan konden doen."