Kan u uw

dagelijkse activiteiten

zelfstandig,

naar uw

wensen

en uw

mogelijkheden

uitvoeren ?

"Dagliga AKTiviteter" is Zweeds voor dagelijkse activiteiten.

Dit is waar het bij ergotherapie om draait:

Het zo zelfstandig mogelijk kunnen uitvoeren van uw dagelijkse activiteiten.

Doorheen het leven kan uw dagelijks handelen tijdelijk of permanent verstoord zijn.

Ergotherapie kan u helpen om (terug) datgene te doen wat u belangrijk vindt.

"Mijn zoon zit in het tweede leerjaar en wij merken als ouders op dat het handschrift in zijn schoolagenda niet leesbaar is. Ook de juf vindt dat hij zeer slordig schrijft. De ergotherapeut nam een schrijftest af en observeerde enkele zaken om na te gaan waarom onze zoon zo slordig schrijft en vertelde ons wat we hieraan konden doen."

"Ik heb multiple sclerose en begin het moeilijk te krijgen om mij buitenshuis te verplaatsen. In het revalidatiecentrum oefende ik reeds op het gebruik van een scooter. Dit ging goed. Eens thuis had ik toch schrik om mij hiermee in mijn directe omgeving te verplaatsen. De ergotherapeute kwam bij mij aan huis en we gingen samen op pad met de scooter in mijn omgeving. Ze leerde mij om te gaan met gevaarlijke situaties in het verkeer en welke route voor mij toegankelijk is. Door dit enkele keren samen met haar te doen, nam mijn angst af en kan ik nu zelfstandig naar buiten."

"Tijdens het tuinieren viel mijn man. Na een heupoperatie en revalidatie is hij terug thuis en heb ik schrik dat hij opnieuw zal vallen. Mijn man wil absoluut terug in onze tuin werken. De ergotherapeute kwam bij ons langs en bracht de valrisico's van mijn man en onze omgeving in kaart. Ze gaf ons enkele adviezen omtrent aandachtspunten, hulpmiddelen en aanpassingen. Nu kan ik mijn man gerust in de tuin laten werken zonder hem continu in de gaten te houden."

Een ergotherapeut zal u:

nieuwe vaardigheden aanleren

bestaande vaardigheden versterken

advies en informatie geven

aanpassingen aanbrengen in de omgeving

om ervoor te zorgen dat u zo zelfstandig mogelijk kan functioneren​.

Dit kan op verschillende vlakken:

ZELFZORG

wassen

kleden

slapen

...

WONEN

mantelzorg

zelfstandig wonen

administratie

...

WERKEN
LEREN

beroep uitoefenen

studeren

vaardigheden leren

...

VRIJE TIJD

hobby's

sport

uitstappen/reizen

...

WERKING

KENNISMAKING

Bij het eerste kennismakingsgesprek gaan we samen na wat het probleem of de moeilijkheden juist zijn. Maar even belangrijk: over welke mogelijkheden beschik je?

Afhankelijk hiervan wordt een behandelingsplan opgesteld waarin we enkele doelstellingen neerschrijven. 

Nuttige testen, checklists, observaties,... zullen worden uitgevoerd.

Wat moeten we doen om uw doelen te bereiken?

  • trainen van vaardigheden

  • advies en informatie

  • preventie 

BEHANDELING
EVALUATIE

Er wordt nagegaan of de vooropgestelde doelen al dan niet worden bereikt. Indien dit niet het geval is, kijken we waar we onze aanpak of doelstellingen kunnen bijsturen. Wanneer de doelstellingen bereikt zijn, spreken we af hoe de nazorg zal verlopen.

Testen, checklists,... die eerder werden afgenomen, worden opnieuw afgenomen om de resultaten te kunnen vergelijken.

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.