top of page
Zoeken

Dag van de Mantelzorg: workshop op 28 juni 2019

Vandaag zondag 23 juni is het de Dag van de Mantelzorger 2019! Op deze dag staan we even stil bij wat mantelzorgers allemaal doen voor de persoon of personen waarvoor ze dag in dag uit in de weer zijn. Vaak zo vanzelfsprekend, maar even vaak zo moeilijk en zwaar. Deze mensen verdienen een dikke pluim!

Als ergotherapeut kom je vaak in contact met mantelzorgers. Dit zowel in voorzieningen als in de thuissituatie. Deze persoon of personen maken deel uit van de directe omgeving van onze cliënten en hebben een belangrijke rol in het begeleidingsproces van een ergotherapeut. De mantelzorger kent onze cliënt zeer goed en kan ons heel wat informatie geven die voor het behandelingsplan van belang zijn. Een samenwerking tussen de cliënt, de mantelzorger en de ergotherapeut is dus aangeraden.

Van hieruit ben ik actief op zoek gegaan naar 'hoe kan ik als zelfstandig ergotherapeut mantelzorgers het best begeleiden en betrekken bij het behandelingsplan van mijn cliënten in de thuissituatie'. Ik heb reeds ervaring met deze begeleiding vanuit mijn werkervaringen in voorzieningen, maar een verdere verdieping naar de thuiszorg leek mij nodig. Zo kwam ik terecht bij onze noorderburen die het 'EDOMAH-programma' hebben uitgeschreven. Dit evidence-based programma biedt een houvast aan de ergotherapeut bij de begeleiding van ouderen met dementie en hun mantelzorgers. Maar niet enkel bij personen met dementie is dit een bruikbaar programma. In dit programma worden heel wat zaken en principes aangereikt die van toepassing zijn bij elk begeleidingsproces waar één of meerdere mantelzorgers betrokken zijn. Ik heb mij in dit programma verdiept en zal hier heel wat van meenemen naar mijn contacten met mantelzorgers in de toekomst.

Wat kan een ergotherapeut betekenen voor een mantelzorger in de thuissituatie?

Draaglast en draagkracht

Als mantelzorger is het zeer belangrijk om na te gaan hoe het is gesteld met de draaglast en draagkracht. De mate van zorg die de persoon nodig heeft, moet in balans zijn met de hoeveelheid zorg die jij als mantelzorger aankan. Een ergotherapeut kan samen met u nagaan of dit bij u in balans is, hoe er kan gezorgd worden dat de draaglast verlaagd als deze te hoog is en wat draagt er bij tot het vergroten van uw draagkracht. Uw beleving van de situatie en hoe u hiermee omgaat is even belangrijk als de zorg die u uitvoert.

Informatie en advies over ...

Algemeen hebben wij een sterk informerende en adviserende rol. Dit is bij de begeleiding van mantelzorgers niet anders. Als mantelzorger kan je met allerlei vragen zitten waarop je geen antwoord krijgt of niet weet waar je vragen te stellen. Met dergelijke vragen kan u bij een ergotherapeut terecht. Of het nu gaat om een vraag over een specifiek probleem, een hulpmiddel, informatie over een aandoening of ziekte, enzovoort. Samen met u zal de ergotherapeut een antwoord op uw vragen trachten te bekomen. Soms is er een direct antwoord, soms is enig opzoekwerk noodzakelijk en daarnaast kan doorverwijzing naar de juiste persoon of dienst aangeraden zijn.

Objectieve observatie van de zorgsituatie

Omdat een mantelzorger dichtbij de persoon staat waarvoor hij of zij de zorg opneemt, kan het zijn dat er geen zicht meer is op de gehele zorgsituatie. Een ergotherapeut kan in dat geval situaties en handelingen gaan observeren. Naast deze observatie kan er ook sprake zijn van testafnames om de objectiviteit te verhogen. Hierbij wil ik graag ook de bemerking meegeven dat het uitvoeren van activiteiten in de thuissituatie helemaal anders kunnen zijn dan in een voorziening waar iemand tijdelijk verblijft. In de thuisomgeving is er herkenbaarheid en een vast ritueel om taken uit te voeren. Deze vallen (grotendeels) weg als men tijdelijk uit deze thuissituatie is verwijderd.

Tot slot wil ik eindigen met de vermelding dat ik in het kader van de Dag van de Mantelzorger op vrijdag 28 juni 2019 een gezellige workshop organiseer. Deze gaat door van 14 uur tot 16 uur in het Medisch Centrum Horebeke in de Dorpstraat 102 te 9677 Horebeke. Inschrijving verplicht en deelname gratis! U komt toch ook?


Inschrijven kan via de facebookpagina, via e-mail of via 0494/25.83.57!

50 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page