Individueel traject

U kan bij mij terecht voor begeleiding op maat voor uw specifieke mantelzorgsituatie.

 

Bij de start van de begeleiding vindt een kennismakingsgesprek plaats waarbij er een aantal administratieve en informatieve gegevens worden verzameld zoals contactgegevens, diagnose van de persoon waarvoor u zorgt, welke taken u als mantelzorger uitvoert, de intensiteit en duur van de zorg en welke hulp er reeds aanwezig is.

Hierbij hecht ik veel belang bij het kunnen doen van uw verhaal zodat ik een goed zicht heb op de situatie.

Duur van het kennismakingsgesprek bedraagt 60 minuten.

De oudere helpen
Wie ben je?
Voor wie zorg je?

In de eerstvolgende contacten gaan we dieper in op u als mantelzorger, de persoon waarvoor u zorgt en de omgeving. 

Hierbij is er aandacht voor beide partijen. Om deze reden wordt er een gesprek gevoerd met de mantelzorger en de hulpbehoevende. Dit kan in aanwezigheid van elkaar of net niet. Dit hangt van jullie wensen en situatie af.

Duur per contact wordt geschat op 60 minuten.

Op basis van de verkregen informatie formuleren we één of meerdere concrete acties die we zullen uitvoeren.

Dit kan gaan om:

- een luisterend oor bieden

- hulp bij administratie/aanvragen

- organiseren van hulp/ondersteuning door diensten

- activiteiten zoeken en uitvoeren die uw draagkracht als mantelzorger vergroten

- draaglast verminderen door inschakelen van extra hulp

- informatie en advies over hulpmiddelen & aanpassingen

- aanleren van vaardigheden zoals omgaan met dementie, hef-en tiltechnieken, ...

- zinvolle dagbesteding

- leren beroep doen op de hulpbehoevende voor deeltaken

- ...

Duur per contact wordt geschat op 60 minuten.

Samen aan de slag!
Evaluatie

Na een bepaalde periode spreken we een evaluatiemoment af.

Indien u tevreden bent over de huidige ondersteuning die u werd aangeboden, spreken we een nazorgplan af. Dit kan bestaan uit een vastgelegd nieuw evaluatiemoment of een eenvoudig telefoontje na enige tijd.

Indien de ondersteuning toch niet helemaal het beoogde resultaat geeft, gaan we na wat het probleem is of wat we anders kunnen doen.

Duur van de evaluatie wordt geschat op 60 minuten.

Ondersteuning groepen

Bent u op zoek naar ideeën ter ondersteuning van mantelzorgers zoals een ontmoetingsmoment met lotgenoten, educatiesessies, vormingen, workshops, enzovoort?

D-Akt Ergotherapie denkt graag met u mee en is gespecialiseerd in het geven van workshops over allerhande thema's die u hier kan terugvinden.